Lotta Kauppinen

Lotta Kauppinen, sustainability manager Finland